Mizu no naka no Hachigatsu

An overview of all film reviews on Midnight Eye listing Mizu no naka no Hachigatsu.